Νέες αλλαγές στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Γιώργος Μουτουσίδης στη θέση του Δημήτρη Τσελεμπή

Μετά από την πρόσφατη παραίτηση του Βασίλη Μαυρίδη από τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβού-λιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ορεστιάδας και τον ορισμό σε αυτήν του Γιάννη Περιστεράκη, μία νέα αλλαγή έρχεται να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση της διοίκησης.

Με απόφαση που λήφθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24/5, νέος αντιπρόεδρος στη θέση του Δημήτρη Τσελεμπή ορίστηκε ο Γιώργος Μουτουσίδης, δημοτικός σύμβουλος που εκλέχθηκε με την παράταξη του δημάρχου Β. Μαυρίδη.


Ό κ. Τσελεμπής, ωστόσο, παραμένει ως απλό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και ο δήμαρχος Ορεστιάδας μετά την παραίτησή του.