Μειώνεται σε 5 ημέρες η καραντίνα για ασυμπτωματικούς

Αλλάζουν τα πρωτόκολλα κορονοϊού, συγκεκριμένα μειώνεται σε 5 ημέρες (από δέκα) η καραντίνα για ασυμπτωματικούς.

Με το θέμα της καραντίνας ασυμπτωματικών , ασχολήθηκε η Επιτροπή των ειδικών που συνεδρίασε. Αποφασίστηκε να μειωθεί το του διάστημα της καραντίνας από τις 10 μέρες στις 5 για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ και του CDC. Η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε τη μείωση της καραντίνας στις 5 ημέρες για τα άτομα με ήπια νόσηση και όσα δεν έχουν πλέον συμπτώματα, ακολουθώντας τα πρότυπα του CDC.

Όλες οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν με ΚΥΑ.