Μέχρι σήμερα Πέμπτη οι ενστάσεις για τις αιτήσεις ΟΑΕΔ- Κοινωνικού Τουρισμού

Οι δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες αφορούν 300.000 vouchers, ενώ στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν και οι επιπλέον 70.000 δικαιούχοι που θα προκύψουν από την αύξηση του πρϋπολογισμού του προγράμματος ως συνέπεια της υψηλής ζήτησης για επιδοτούμενες διακοπές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν είτε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ή την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να:

— έχουν ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,

— αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί)

— τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι μπορούν να τα καταθέσουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 13:00.

Σε ό,τι αφορά στους παρόχους, όσοι καταθέσουν ηλεκτρονική ένσταση, οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους μέχρι την Πέμπτη, 23 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

Ωστόσο σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι μπορούν να τα καταθέσουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 13:00.