Με 99.000 ευρώ θα συντηρηθούν νεκροταφεία σε χωριά και οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης υπέγραψε με τις ανάδοχες εταιρίες, τέσσερις συμβάσεις που αφορούν στις συντηρήσεις κοιμητηρίων του Δήμου Ορεστιάδας, συνολικού προϋπολογισμού 99.000 €.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν περιλαμβάνουν κατασκευή και διαπλάτυνση διαδρόμων οριοθέτησης, νέες περιφράξεις, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και χρωματισμούς.

Οικισμοί παρέμβασης:
Ορμένιο, Φυλάκιο, Κυπρίνος, Λεπτή, Ελαία, Μαράσια, Κέραμος, Δίκαια, Πτελέα, Οινόη-Κλεισσώ, Σαγήνη, Καβύλη, Στέρνα, Καστανιές, Ρίζια.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις για τα υπόλοιπα κοιμητήρια του Δήμου Ορεστιάδας, περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό για το έτος 2021.