Ηλεκτρονικά Τιμολόγια προς ΟΤΑ: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2024

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ελληνική οικονομία είναι σε πλήρη εφαρμογή.

• Από την 1η Ιουνίου 2024, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια καθίστανται υποχρεωτικά στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με το Δημόσιο (B2G συναλλαγές) στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

• Η υποχρέωση αυτή αφορά σε δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, συμβάσεις παραχώρησης των οποίων οι διαδικασίες σύναψης εκκινούν από 1/6/2024 ενώ προβλέπεται καθολική υποχρεωτικότητα και για λοιπές δαπάνες από 1/1/2025.

• Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται Η.Τ. ανεξαρτήτως αξίας από την 1η Ιουνίου 2024 παρά τις εξαιρέσεις που ορίζει η νομοθεσία (ποσά έως 2.500 ευρώ).

• Η υποχρέωση υποβολής Η.Τ. των επιχειρήσεων ως προμηθευτών των ΟΤΑ εφαρμόζεται σταδιακά ανάλογα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκάστοτε δαπάνες.

• Τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια για τις B2G συναλλαγές εκδίδονται μέσω των ERP και υποβάλλονται μόνο μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου από την ΑΑΔΕ με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – προμηθευτές που συναλλάσσονται μαζί του για τις σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία και για τις ενέργειες προς υιοθέτηση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο Δημόσιο (B2G).