Ερώτηση Ν. Γκαρά στη Βουλή για επιδότηση επιχειρήσεων στη Παραμεθόριο

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ενίσχυση και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Παραμεθόριο ή σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά. Την ερώτηση συνυπογράφουν ακόμη 30 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση η Βουλευτής κάνει αναφορά στον Νόμο 4608/2019 που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σειρά άρθρων για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων στη χώρα, την χορήγηση ενισχύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραμεθόριο ή σε μειονεκτικές περιοχές κ.α.

Πιο συγκεκριμένα η Βουλευτής από τον Έβρο διερωτάται πότε επιτέλους η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εκδώσει την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, ώστε να εφαρμοστούν τα άρθρα εκείνα του Νόμου 4608/2019 που προβλέπουν την επιχορήγηση των επιχειρήσεων στη Παραμεθόριο και σε μειονεκτικές περιοχές, έως και 200.000 ευρώ μέσω της διαδικασίας των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (τομείς της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας κλπ).

Η κα Γκαρά στην ερώτηση που κατέθεσε τονίζει την σημασία που έχει για περιοχές όπως ο Έβρος η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου: πρώτον, διότι η ενίσχυση/επιδότηση που προβλέπεται θα συνδέεται άμεσα με το μισθολογικό κόστος, δηλαδή με την υποστήριξη και ενίσχυση της εργασίας και, δεύτερον, διότι για πρώτη φορά έχει νομοθετηθεί ένα τέτοιο εμπεριστατωμένο πλαίσιο ενισχύσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων, την στιγμή που παλαιότερες προσπάθειες ενίσχυσης επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν στη Θράκη (επιδότηση επιχειρήσεων 12%) απέτυχαν, εξαιτίας ακριβώς της απροσδιοριστίας τους.

Τέλος, η κα Γκαρά  ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν έχει λάβει υπόψη του την μελέτη που υπάρχει στις υπηρεσίες του Υπουργείου και τεκμηριώνει την επιλογή των περιοχών στις οποίες θα πρέπει να ισχύσουν οι ενισχύσεις.