Έρευνα για την αλληλεπίδραση λύκων με κυνηγετικούς σκύλους στο Εθνικό πάρκο της Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Τα περιστατικά επιθέσεων λύκων σε κυνηγετικά σκυλιά που καταγράφονται στην περιοχή του Έβρου καθώς και σε άλλες περιοχές τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα σύγκρουσης, ενώ σχετίζονται και με την προστασία απειλούμενων ειδών γυπών σε περίπτωση αντιδικίας με χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Καλλιστώ σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, και με την αρωγή των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής, προχώρησαν σε έρευνα η οποία βασίστηκε σε διά ζώσης συνεντεύξεις με κυνηγούς καθώς και τροφική ανάλυση περιττωμάτων λύκου.

Εξετάσθηκαν οι τάσεις του φαινομένου για την περίοδο 2010–2020 και πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των παραγόντων (είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών) που σχετίζονται με την συχνότητα και ένταση των επιθέσεων λύκου σε κυνηγετικά σκυλιά.

Ως αποτέλεσμα των αναλύσεων προέκυψε επίσης χάρτης επικινδυνότητας με περιοχές υψηλής και χαμηλής πιθανότητας επιθέσεων:

Με βάση τα αποτελέσματα προτείνεται μία σειρά μέτρων που μπορούν να εφαρμοσθούν για τον περιορισμό των συγκρούσεων και τη μείωση των κίνητρων για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.