Επιμελητήριο Έβρου: «Όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την Εστίαση»

Το Επιμελητήριο Έβρου καλεί τα μέλη του και όλους τους πολίτες του Έβρου να επιδεικνύουν συμμόρφωση και σεβασμό στα μέτρα υγειονομικής προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το κλείσιμο της Εστίασης αποτελεί ακόμη ένα βαρύ πλήγμα για τον συγκεκριμένο κλάδο που έχει υποστεί ήδη τεράστιες ζημίες λόγω της πανδημίας.
Από την άλλη πλευρά όμως, οφείλουμε τόσο θεσμικά, όσο και ατομικά να επιδείξουμε συμμόρφωση στις οδηγίες των επιστημόνων, προκειμένου να συνδράμουμε άπαντες στην ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Το Επιμελητήριο Έβρου δεσμεύεται να πρωτοστατήσει στον αγώνα της διεκδίκησης και της θέσπισης μέτρων που θα εξομαλύνουν κατά το δυνατόν τις ζημίες που θα προστεθούν στις υφιστάμενες του κλάδου της Εστίασης (και όσων άλλων κλάδων πλήττονται από το νέο ιδιότυπο lockdown).
Αξίζει πάντως να υπογραμμίσουμε ότι η Εστίαση είναι από τους κλάδους που έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα στο καιρό της υγειονομικής κρίσης και αυτό το τίμημα μεγαλώνει με τα νέα μέτρα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «Εστίαση» δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων, αλλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, γι’ αυτό και ο συγκεκριμένος κλάδος παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην οικονομική αλυσίδα τόσο τοπικά, όσο και εθνικά.
Θα σταθούμε στο πλευρό των επαγγελματιών και των εργαζομένων με όποιους τρόπους έχουμε στη διάθεσή μας.
Το Επιμελητήριο Έβρου, ήδη εδώ και μέρες έχει υπενθυμίσει σε όλους την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών καλώντας τους συναλ-λασσόμενους να μην επισκέπτονται το κτίριο, στο οποίο, βέβαια, από την αρχή της πανδημίας εφαρμό-ζονται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.
Παρά ταύτα, η δημιουργία συνθη-κών ΑΠΟΦΥΓΗΣ του συγχρωτι-σμού είναι υποχρέωση μας. «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥ-ΜΕ», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ‘Εβρου Χριστόδουλος Τοψίδης.