Αναστέλλεται η λειτουργία του Ωδείου και των καλλιτεχνικών δομών της ΔΗΚΕΠΑΟ

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση, το Ωδείο, η Σχολή Χορού και η Σχολή Εικαστικών της ΔΗΚΕΠΑΟ μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας για τα διά ζώσης μαθήματα από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Όπου είναι εφικτό τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά σε συνεννόηση με τους καθηγητές.
Η γραμματεία και οι καθηγητές των παραπάνω τμημάτων, θα είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί.
Ευχόμαστε γρήγορα με τη συνεργα-σία και συμβολή όλων μας να ξεπε-ράσουμε την κατάσταση αυξημένου κινδύνου και να επιστρέψουμε στα μαθήματα δια ζώσης.