Αναστέλλεται η λειτουργία του Ωδείου και των καλλιτεχνικών δομών της ΔΗΚΕΠΑΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση, το Ωδείο, η Σχολή Χορού και η Σχολή Εικαστικών της ΔΗΚΕΠΑΟ μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας για τα διά ζώσης μαθήματα από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Όπου είναι εφικτό τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά σε συνεννόηση με τους καθηγητές.
Η γραμματεία και οι καθηγητές των παραπάνω τμημάτων, θα είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί.
Ευχόμαστε γρήγορα με τη συνεργα-σία και συμβολή όλων μας να ξεπε-ράσουμε την κατάσταση αυξημένου κινδύνου και να επιστρέψουμε στα μαθήματα δια ζώσης.