Επίδομα παιδιού: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Ποιοι παίρνουν έξτρα μιάμιση δόση από τον ΟΠΕΚΑ

Σήμερα, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, στις 8:00 άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα Α21 για αιτήσεις του επιδόματος παιδιού. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Να σημειωθεί ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού στους δικαιούχους θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ποιοι παίρνουν έξτρα μιάμιση δόση από τον ΟΠΕΚΑ

Η αύξηση στο επίδομα παιδιού αναμένεται να δοθεί σε 1,5 επιπλέον δόση,  η οποία προβλέπεται να κυμανθεί στα 105, 63 ή 42 ευρώ αντίστοιχα, για κάθε παιδί και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Ακόμη το ύψος του ποσού κυμαίνεται στα 210,126 ή 84 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί αντίστοιχα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 700.000 είναι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά.

Σε κάθε δικαιούχο και βάσει της εισοδηματικής κλίμακας οι δόσεις είναι οι ακόλουθες:

Α κατηγορία:

  • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Β κατηγορία:

  • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Γ κατηγορία:

  • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου