Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλειο και της αναδόχου εταιρίας, η σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 247.380,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:

 • 35 ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης, ειδικής σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης
 • Σύστημα φόρτισης σταθμού μίσθωσης με ενσωματωμένο βιομηχανικό υπολογιστή και 4G router
 • Mobile εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες
 • Αντιβανδαλιστική θέση κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου
 • Web-Based Λογισμικό διαχείρισης συστήματος
 • Εικαστική προσαρμογή συστήματος
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης εφαρμογής
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας
 • Υπηρεσίες Εγγυημένης Λειτουργίας Συστήματος για τουλάχιστον 1 έτος
 • Συνδέσεις 4G για ένα έτος
 • Δράσεις δημοσιοποίησης