Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας

Επιχορήγηση που ξεπερνά τις 957.000 ευρώ

Υπογράφηκε η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της αναδόχου εταιρίας, του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 957.899,60 €.
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ορεστιάδας, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν την ενεργειακή αλλά και την λειτουργική αναβάθμιση των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων.

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, θα γίνει εξωτερική θερμομόνωση των κάθετων επιφανειών και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα θερμοδιακοπής και δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες, ή πυρασφάλειας όπου απαιτείται. Επίσης, θα τοποθετηθούν κινητές σίτες αερισμού και προστατευτικές μπάρες-κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους αλουμινίου, όπου απαιτείται, σύμφωνα και με τις υποδείξεις την επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Σχετικά με τη στέγη του συγκεκριμένου σχολείου, θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων κεραμιδιών και εκ νέου επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, αφού πρώτα αντικατασταθούν τεγίδες, σανιδώμα κτλ τα οποία χρήζουν αντικατάστασης, τοποθετηθούν πλάκες θερμομόνωσης κεκλιμένων οροφών και γίνει επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. Επιπρόσθετα, θα γίνει τοποθέτηση κλωβού για την αντικεραυνική προστασία του σχολείου, δύο μεταλλικών πτυσσόμενων σκαλών, ώστε να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση στη στέγη του σχολείου και ενός φεγγίτη στέγης από αλουμίνιο, ο οποίος παρέχει τέλεια στεγάνωση και εξασφαλίζει σωστή μόνωση.

Στην κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων-γυμναστήριο του σχολείου θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου με νέο δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, αφού πρώτα αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα καθίζησης που έχει παρουσιαστεί. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση της υφιστάμενης υδρορροής στην ανατολική όψη του κτιρίου.

Τέλος, περιμετρικά του σχολείου, σε σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού με βραχίονα και φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).

Στο 6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, θα γίνει εξωτερική θερμομόνωση των κάθετων επιφανειών και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα θερμοδιακοπής και δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες. Επίσης, θα τοποθετηθούν κινητές σίτες αερισμού όπου απαιτείται, σύμφωνα και με τις υποδείξεις την επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 957.899,60€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» με το ποσό των 388.475,00€ και από πόρους του Δήμου Ορεστιάδας με το ποσό των 569.424,60€.