Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 22.11.2023 και ώρα 18:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5  του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025  (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  • Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου για το σχολικό έτος 2024-2025 (α. Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, β. Συγχώνευση Εσπερινών Σχολείων)  (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  • Έγκριση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Κέντρο της Αλεξανδρούπολης, την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του δρώμενου  της «Καμήλας» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  • Έγκριση οριογραμμών για «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Πόταμος-Μαίστριανά¨ επί της Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
  • Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

-Τα θέματα 1 και 2 συζητούνται, εκτάκτως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το από 13.11.2023 (εισερχ.) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

-Το θέμα 3 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να ληφθεί, άμεσα, απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να ολοκληρωθούν, εύρυθμα, οι απαιτούμενες διαδικασίες από την Υπηρεσία.

-Το θέμα 4 συζητείται, εκτάκτως,διότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση λόγω χρονικών περιορισμών.

-Το θέμα 5 συζητείται, εκτάκτως, για την ομαλή ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης της ως άνω προμήθειας, εφόσον ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν επαρκεί και απαιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                             Καΐσας Γεώργιος