εκατέσσερα νέα στέγαστρα θα τοποθετηθούν σε στάσεις επιβατών ΚΤΕΛ του δήμου Ορεστιάδας

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 50.000 €  από το Φιλόδημος ΙΙ

Εγκρίθηκε για τον Δήμο Ορεστιάδας, η υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστη-ριότητες των δήμων» με τίτλο : Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μετα-φορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 50.000,00 €. Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια 14 στεγάστρων τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή και θα είναι προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον. Θα παρέχουν στους χρήστες της αστικής συγκοινωνίας κατά τον χρόνο αναμονής τους ασφάλεια, την απαραίτητη προστασία από τις καιρικές συνθήκες καθώς και λειτουργικότητα έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αστική συγκοινωνία.