Εγκρίθηκαν τα νέα έργα στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης

Πράσινο φως έλαβαν τα έργα στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. Τα έργα αφορούν την επέκταση της Πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Τα έργα έλαβαν την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Φορέας υλοποίησης της επέκτασης, είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ταυτότητα των έργων

Το έργο που έλαβε την ΑΕΠΟ, αφορά την επέκταση της υφιστάμενης Πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Η Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης, χωρίζεται σε δύο οικόπεδα. Το πρώτο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, με συνολικό εμβαδό 734 στρέμματα, ενώ το δεύτερο, εντός της Ν.Χηλής, με συνολικό εμβαδό 30.8 στρέμματα.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αφορά τις εξής παρεμβάσεις:

  • Φοιτητικές εστίες, δυναμικότητας 600 ατόμων
  • Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις εστιατορίου
  • Πανεπιστημιακές κατοικίες (12 στον αριθμό), που θα εξυπηρετούν καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι διδάσκουν στα τμήματα του Δ.Π.Θ.
  • Κτιριακό συγκρότημα Παιδαγωγικών Τμημάτων του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης