ΔΠΘ: Τέλος η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη

Αναστέλλεται η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης από την 1η Ιανουαρίου 2023 – Έληξε η εξάμηνη λύση που είχε δοθεί – Τι συνέβη

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2023, σημειώνει η Πρυτανεία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τέλος στην εξάμηνη λύση που είχε δοθεί.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται πως «οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε» και με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, είχαν αρχική διάρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 30-06-2021 και από 01-09-2021 έως 30-06-2022, και με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή από 01-09-2022 έως 24-12-2022. Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΔΠΘ μπορείτε να την δείτε εδώ. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της δωρεάν μεταφοράς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχώρησε με βελτιωμένους όρους (35% αύξηση της Τιμής Αναφοράς για κάθε δρομολόγιο) σε διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΠΕΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ» (Αριθ. Διακήρυξης :715/2022).

Ωστόσο, δυστυχώς, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ για την πόλη της Αλεξανδρούπολης υποβλήθηκε μια προσφορά, όμως δεν θέλησαν να υποβάλουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε αυτή απορρίφθηκε.

Έτσι ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μία παροχή, που μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε στους φοιτητές του. Για την προσφορά αυτή απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση.

Υπάρχει πάντα η βούληση της διοίκησης του Πανεπιστημίου για τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών μας και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτού του σκοπού», καταλήγει η Πρυτανεία του ΔΠΘ.