Δήμος Αλεξανδρούπολης: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τρία μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση NextGenerationEU

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση των “διεπαφών” του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης περιφερειακά και πέριξ του λιμένος Αλεξανδρούπολης».

Επί της ουσίας το έργο, που περιλαμβάνει δύο υποέργα, αφορά στην ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας, iii. πέριξ της Ζαριφείου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου και  στην αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης με χρήση σύγχρονων υλικών και αισθητικών προσεγγίσεων στις υποδομές της σκηνής για υποστήριξη δράσεων θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και συνεδριάσεων.

Ειδικότερα προβλέπεται:

  • κατασκευή νέου υπαίθρου θεάτρου εντός του πάρκου Εγνατία (Κηποθέατρο),
  • επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου, ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί της Έλλης, κατασκευή ομβρίων υδάτων,
  • κατασκευή δύο κόμβων στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού,
  • κατασκευή υπαίθριου καθιστικού θέασης στη στροφή Εγνατία και
  • ανακατασκευή και πλήρη ανακαίνιση του δημοτικού θεάτρου Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα του παραλιακού μετώπου και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τους χώρους πολιτισμού που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη μας και οι άνθρωποί της.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5.939.000€ με ΦΠΑ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Υποέργο 1

Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας, iii. πέριξ της Ζαριφείου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου»

Προϋπολογισμός 4.947.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Το έργο περιλαμβάνει: 1. Την κατασκευή δυο κόμβων στην είσοδο-έξοδο του λιμανιού 2. Την κατασκευή ανοικτού υπαίθριου θεάτρου 3. Τη μετακίνηση της οδού Απολλωνιάδας και την κατασκευή υπαίθριου καθιστικού θέασης 4. Την επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου 5. Την μετατροπή μέρους της  παραλιακής οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 6. την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Έλλης 7. Την κατασκευή δικτύου ομβρίων

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 200982

Υποέργο 2

Εκσυγχρονισμός του Υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης

Προϋπολογισμός 992.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης με χρήση σύγχρονων υλικών και αισθητικών προσεγγίσεων στις υποδομές της σκηνής για υποστήριξη δράσεων θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και συνεδριάσεων.

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 200981