Διεθνής Έκθεση Φωτογραφίας στο Τουριστικό Κέντρο Φερών

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin – BioLearn» (Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας), πραγματοποιείται διεθνής έκθεση φωτογραφίας από τις 9 έως τις 17 Ιουνίου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών.

Στο πλαίσιο της έκθεσης μπορεί κάποιος να δει μέσα από φωτογραφίες τις επιπτώσεις της ρύπανσης από απορρίμματα στους υγροτόπους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και την πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενούν. Τρεις φωτογράφοι από κάθε χώρα εκθέτουν τις φωτογραφίες τους με σκοπό να αναδείξουν το περιβαλλοντικό ζήτημα των υδάτινων απορριμμάτων στην λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας αλλά και την οικολογική τους αξία, τη συμβολή τους στην οικονομία, αλλά και τη ζωτική τους σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι στο Τουριστικό Κέντρο Φερών. Πρώτη στάση της είναι η Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ο επισκέπτης μέσα από τις εικόνες θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε σημαντικούς υγροτόπους της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας.

Στην υλοποίηση του προγράμματος, συμβάλλουν 6 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες, που ανήκουν σε διάφορους δημόσιους φορείς, περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικούς φορείς πάρκων και είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση, την προστασία και την ανάδειξη αυτών των πολύτιμων υγροτόπων. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Η κάθε χώρα συμμετέχει με έναν υψίστης σημασίας υγροβιότοπο, η Ελλάδα με το Δέλτα του Έβρου, η Τουρκία με τη Λίμνη Gala, η Ουκρανία με τη Μαύρη Θάλασσα και τους ποταμούς του Κάτω Δούναβη, η Γεωργία με το Εθνικό Πάρκο Kolkheti και η Βουλγαρία με τη Λίμνη Πομόρι.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020». Χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και από τις χώρες που συμμετέχουν: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ, ενώ μπορείτε να βρείτε την τελική έκθεση της τρέχουσας κατάστασης των ποσοτήτων και των τύπων των απορριμμάτων στο Δέλτα Έβρου εδώ.