Αυτοδιοικητικές εκλογές: Tέλος χρόνου για την κατάθεση συνδυασμών και υποψηφίων

Η επίσημη προεκλογική περίοδος, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ξεκινά για τους υποψηφίους από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023

 Σφυρίζει η λήξη σήμερα για την κατάθεση των συνδυασμών των υποψίων δημάρχων και περιφερειαρχών. Οι επικεφαλής έχουν λίγες ώρες ακόμα περιθώριο να καταθέσουν τα ονόματα των ψηφοδελτίων τους. Συγκεκριμένα, η προθεσμία για να καταβληθούν οι συνδυασμοί λήγει σήμερα Πέμπτη 31 Αυγούστου στις 23:59.

Ως εκείνη την ώρα, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική υποβολή των συνδυασμών και η επικύρωση των υποψηφιοτήτων στην Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών θα γίνει από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου.

Προεκλογική περίοδος

Η επίσημη προεκλογική περίοδος, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ξεκινά για τους υποψηφίους από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Την ίδια ημέρα όμως αρχίζει επίσημα και η προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), καθώς ως προεκλογική περίοδος εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

Εξάλλου με τον όρο «εμφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας κ.λπ.

Κατά την προεκλογική περίοδο όμως ο νόμος θέτει και περιορισμούς στην προβολή συνδυασμών και υποψηφίων. Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβολή των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών τίθενται με το άρθρο 5.

Ειδικότερα: Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα).

Για τους περιφερειακούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νομό.