Ανοίγει η πλατφόρμα για το voucher των 200 ευρώ
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των 200 ευρώ σε εκπαιδευτικούς για την αγορά tablet, laptop ή desktop. Επιταγές αξίας έως και 600 ευρώ θα χορηγηθούν μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Μάλιστα την επιταγή που η βασική της αξία είναι 200 ευρώ ορισμένες οικογένειες θα την λάβουν «τριπλή» -που είναι και το πλαφόν- αν για παράδειγμα και οι δύο σύζυγοι ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι πυρόπληκτοι και έχουν παιδί φοιτητή ή φοιτήτρια.

H συγκεκριμένη οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις για τρία voucher των 200 ευρώ, έχει επίσης την δυνατότητα να διαθέσει το σύνολο του ποσού των 600 ευρώ, και τα τρία voucher δηλαδή, για την αγορά μιας συσκευής.

Οι δικαιούχοι του voucher των 200 ευρώ

Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αυτόματη ταυτοποίησή τους με ψηφιακά μέσα. Κατόπιν, θα λαμβάνουν την επιταγή που δικαιούνται στο κινητό τους τηλέφωνο, και θα μπορούν άμεσα να την χρησιμοποιήσουν, επιδεικνύοντας το barcode που θα τους έχει αποσταλεί, σε κατάστημα της επιλογής τους.

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραίτητο να έχουν «έξυπνες» τηλεφωνικές συσκευές για να λάβουν το voucher των 200 ευρώ για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού.

Ποιοι εξαιρούνται όμως της συγκεκριμένης παροχής; Προϋπόθεση για να καταστούν δικαιούχοι της επιταγής των 200 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, είναι οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής το σχολικό έτος 2021-2022 (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι τα στελέχη εκπαίδευσης αποκλείονται από αυτή την παροχή, εκτός και αν παράλληλα ασκούν και διδακτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες, Βουλευτές, υπουργούς κλπ, αποκλείονται από την επιταγή αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού.
Αποκλείονται από την συγκεκριμένη παροχή και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.

Επιδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αυτόματη ταυτοποίησή τους με ψηφιακά μέσα. Κατόπιν, θα λαμβάνουν την επιταγή που δικαιούνται στο κινητό τους τηλέφωνο, και θα μπορούν άμεσα να την χρησιμοποιήσουν, επιδεικνύοντας το barcode που θα τους έχει αποσταλεί, σε κατάστημα της επιλογής τους.

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραίτητο να έχουν «έξυπνες» τηλεφωνικές συσκευές για να λάβουν το voucher των 200 ευρώ για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού.

Ποιοι εξαιρούνται όμως της συγκεκριμένης παροχής; Προϋπόθεση για να καταστούν δικαιούχοι της επιταγής των 200 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, είναι οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής το σχολικό έτος 2021-2022 (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι τα στελέχη εκπαίδευσης αποκλείονται από αυτή την παροχή, εκτός και αν παράλληλα ασκούν και διδακτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες, Βουλευτές, υπουργούς κλπ, αποκλείονται από την επιταγή αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού.

Αποκλείονται από την συγκεκριμένη παροχή και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.
Επιδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών

Αιτήσεις Επιχορήγησης δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Το Φυσικό Πρόσωπο που είναι ο Αιτών υποβάλλει την αίτηση για τον ίδιο (Πυλώνας Α) ή για λογαριασμό της οικογένειας και εκπροσωπώντας το σύνολο αυτής (Πυλώνας Β), και αιτείται τη διαβίβαση των στοιχείων τους από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα της παρ. 3. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184).