Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Διδυμοτείχου

Ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στην Πρόσκληση ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων» στον άξονα «Περιβάλλον» με τίτλο του έργου «Αναβάθμιση υποδομών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.144.845,00€.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το παραπάνω έργο αφορά την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Διδυμοτείχου.
Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αξιοποιεί κάθε τεχνολογικό και χρηματοδοτικό εργαλείο, στοχεύοντας αποκλειστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των δομών και υπηρεσιών.