3 εκ. ευρώ στο ΔΠΘ για εξοπλισμό των φοιτητικών εστιών και εστιατορίων

Η  προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και τα εστιατόρια σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ, προϋπολογισμού 2.999.870,00 ευρώ,  εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Αντικείμενο της υπουργικής απόαφσης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και λοιπός εξοπλισμός) για τις φοιτητικές εστίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του φοιτητικού εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή που θα οδηγήσει στη βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των φοιτητικών εστιών και των υποδομών σίτισης του ΔΠΘ, προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στους φοιτητές του.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανταποκρινόμενο στη δύσκολη οικονομική εποχή και στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρότι διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών μεριμνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης των φοιτητών του. 

Κύριος (ιδιοκτήτης) των κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των φοιτητικών εστιών είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Στην πόλη της Ξάνθης παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε 568 ιδιόκτητες κλίνες

Στην πόλη τη Κομοτηνής παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε 690 ιδιόκτητες κλίνες.

Οι υποδομές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για παροχή σίτισης είναι :

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ένα (1) Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, όπου σιτίζονται οι οικότροφοι φοιτητές των Εστιών Κομοτηνής, σύμφωνα με το Ν. 3443/27-2-2006. άρθρο 11, (σίτιση και στέγαση φοιτητών μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πρώην Ε.Ι.Ν.) και Ένα (1) Εστιατόριο στην Παλιά Νομική, στην Κομοτηνή, όπου σιτίζει ο ανάδοχος-εργολάβος.

ΞΑΝΘΗ: Ένα (1) Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, όπου σιτίζονται οι οικότροφοι φοιτητές των Εστιών Ξάνθης, σύμφωνα με το Ν. 3443/27-2-2006. άρθρο 11, (σίτιση και στέγαση φοιτητών μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πρώην Ε.Ι.Ν.) και Ένα (1) Εστιατόριο που μισθώνει ο ανάδοχος-εργολάβος στην πόλη της Ξάνθης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Ημερομηνία έναρξης της Πράξης: 03/06/2024.
  • Ημερομηνία λήξης της Πράξης: 31/12/2025.