16 νέα προγράμματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμος Αλεξανδρούπολης, συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του και όπως κάθε χρόνο πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
1. Τουρκικά Α1 (25 ώρες)
2. Τουρκικά Α2 (25 ώρες)
3. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
4. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
5. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
6. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
7. Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
8. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία (25 ώρες)
9. Οικονομικά στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
10. Τοπική Ιστορία (25 ώρες)
11. Ευρωπαϊκή Ιστορία (25 ώρες)
12. Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες)
13. Φωτογραφία (25 ώρες)
14. Υπολογιστές (25 ώρες)
15. Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) (50 ώρες)
16. Ανθοκομία – Αρωματικά φυτά (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Σοφία Παναγιωτίδου
Τηλ. :2551037630
Ταχ. Διεύθυνση: Αίνου 46
Email: [email protected]

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στο γραφείο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, από τις 9.00 έως τις 14.00, αλλά και ηλεκτρονικά στο παραπάνω email.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.