Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και μηχανημάτων έργου στο Δήμο Ορεστιάδας

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλη και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών, η σύμβαση για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος και δυο μηχανημάτων έργου με παρελκόμενα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00 € με το ΦΠΑ.

Με την προσθήκη των τριών αυτών μηχανημάτων εκσυγχρονίζεται ο στόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και διευκολύνεται το έργο της σε όλη την έκταση του Δήμου Ορεστιάδας.

Αναλυτικά ο Δήμος Ορεστιάδας προχωρά στην προμήθεια:

– Ενός καλαθοφόρου οχήματος

– Ενός μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα

– Ενός μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης

– Μίας υδραυλικής σφύρας

– Δύο ραμπών αλουμινίου

Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης ηλεκτρολογικών εργασιών του Δήμου καθώς και χωματουργικών όπου έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη.

Το σύνολο της προμήθειας χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος II και θα ενισχύσει σημαντικά τον στόλο των οχημάτων του Δήμου.

Προτεραιότητά μας παραμένει η συνεχής και αμείωτη βελτίωση των παρεχόμενων με μόνο στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας.