Υπογειοποίηση του δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα Σοφικού και Πυθίου Διδυμοτείχου

Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου και της αναδόχου εταιρίας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος της Τ.Κ. Σοφικού και Τ.Κ. Πυθίου του Δήμου Διδυμοτείχου», με προϋπολογισμό μελέτης 1.080.645,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.340.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Με το παρόν έργο προβλέπεται ο σχεδιασμός του υπογείου δικτύου άρδευσης από πλαστικούς σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων, επιλεγμένων γεωτρήσεων στα αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Σοφικού και Πυθίου του Δήμου Διδυμοτείχου τις οποίες διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Πυθίου – Ορεστιάδας – Βύσσας (Ωοειδές).

Το έργο αφορά σε 15 γεωτρήσεις, όπου εξυπηρετούνται 300 περίπου παραγωγοί, καλύπτονται δε συνολικά περίπου 6.000 στρέμματα μικτής αρδευόμενης έκτασης και οι υφιστάμενοι αγωγοί μεταφοράς πρέπει να αντικατασταθούν.