Υποχρεώσεις φορολογούμενων έως την Πρωτοχρονιά

Τρεις εργάσιμες απομένουν μέχρι την αλλαγή του χρόνου ώστε να τακτοποιήσουν οι φορολογούμενοι τις υποχρεώσεις τους και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Φόρος εισοδήματος: Έως τις 29 Δεκεμβρίου πρέπει να πληρωθεί η 6η δόση από όσους δεν είχαν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση που συνοδευόταν από έκπτωση 3%. Η 8η και τελευταία δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου.

ΕΝΦΙΑ : Έως τις 29 Δεκεμβρίου πρέπει να πληρωθεί η 8η δόση ύψους περίπου 225εκατ€ συνολικά για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη. Και εδώ η 10η και τελευταία δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου.

Ρύθμιση οφειλών: Κάθε φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του – προς εφορία αλλά και ασφαλιστικά ταμεία – πρέπει έως την Παρασκευή να πληρώσει τη μηνιαία δόση.

ΦΠΑ : Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία – όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ  – πρέπει να καταβάλλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ

Αναδρομικά: Μέσα στο 2022 πολλοί φορολογούμενοι , κυρίως συνταξιούχοι , εισέπραξαν αναδρομικά. Ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται τα χρήματα αυτά, η είσπραξη τους το 2022, καθιστά υποχρεωτική την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου.

H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Αν κάποιος δηλαδή εισέπραξε πέρυσι αναδρομικά για τα έτη 2018 και 2019, θα πρέπει να κάνει 2 διαφορετικές δηλώσεις.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέα εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου το οποίο πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Από το φορολογικό έτος και έπειτα οι συγκεκριμένες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ για τα προηγούμενα έτη , 2014 και πίσω, υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.

Κάλυψη τεκμηρίων: Πολλοί φορολογούμενοι που αγόρασαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης, μπορούν να το κάνουν επικαλούμενοι γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να υποβάλλουν σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Φορολογικές δηλώσεις αποβιοσάντων: Οι κληρονόμοι όσων πέθαναν μέσα στο 2022 θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις των τεθνεώτων. Η από μόνη της άβολη διαδικασία πρέπει να γίνει χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας: Όσοι μέσα στο 2022 μετέφεραν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Από τη λίστα λείπουν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν λάβει δίμηνη παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου.

Μαζί τους παράταση παίρνει και η διορία για όσους θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.