Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης

Στις 29/12/2021 συνάφθηκε σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας για την υποστήριξη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης του Κέντρου Κοινότητας Δήμους Σαμοθράκης», μεταξύ του Δημάρχου Σαμοθράκης κ. Γαλατούμου Νικόλαου και της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας -Ψυχοθεραπεύτριας κα. Μαρινάκη Μαγδαληνής.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης προς τους ωφελούμενους δημότες, μέσω της υποστήριξης των αρμόδιων στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στην υλοποίηση δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης αλλά και των ωφελούμενων που χρήζουν στήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» που είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).