Ξεκινά η κατασκευή κόμβου εξόδου από την Εγνατία Οδό προς το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ληφθούν σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης (από χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής κλάδου εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πιο αναλυτικά:

Αποφασίστηκε η τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, Α2 Ε 50 από την χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται για λόγους ασφαλείας στα 80 χλμ/ώρα.

Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από 31-03-2022 μέχρι 30-06-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.