Ξεκίνησαν οι εγγραφές σπουδαστών στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας

Από το Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. – Ορεστιάδας ανακοινώνεται, ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων καταρτιζομένων του χειμερινού εξαμήνου 2021Β του έτους κατάρτισης 2021 – 2022, για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ  (α’εξ.)  είκοσι  (20) σπουδαστές-τριες.
  • Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής  (α’εξ.)  είκοσι  (20) σπουδαστές-τριες
  • Βοηθός Φαρμακείου  (α’εξ.)  είκοσι  (20) σπουδαστές-τριες.

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση στην οποία έχει δικαίωμα να επιλέξει έως τρεις (3) ειδικότητες σε ένα ή δύο ΙΕΚ της επιλογής του.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄εξάμηνο των Ι.Ε.Κ έχουν οι απόφοιτοι των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 29/07/2021 έως και 22/09/2021 (ώρα 18:00).

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: ΑΦΜ και Κωδικοί taxis.

Επιπλέον για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται: ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν  να ανεβάσουν (upload) στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf ή JPEG τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Επιλογής: Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά [υποχρεωτικό].
  2. Τίτλος Σπουδών  [υποχρεωτικό].
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  ή Διαβατήριο [υποχρεωτικό].
  4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή

τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)

Σημείωση:  Στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. στην ηλεκτρονική δ/νση www.oaed.gr και συγκεκριμένα στην διαδρομή Νέα – Ανακοινώσεις   >   Κατάρτιση  > σημαντικά, υπάρχει  Εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα απαραίτητα επιπλέον ενημερωτικά έγγραφα

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τηλεφωνικά από την Δ/νση του ΙΕΚ  από τις 25/08 και ώρες 08:30 -13:00  καθημερινά  και στα τηλέφωνα 25520-23935 & 2552025716.

Για τις δράσεις μας επισκεφτείτε την σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/iekoaedorestiada