Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο στα νέα τμήματα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

Από τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. – Ορεστιάδας ανακοινώνεται, ότι για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2018 – 2019, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α’εξ.) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.
  2. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’εξ.) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.
  1. Στέλεχος Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ  Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Επιλογής (χορηγείται από το Ι.Ε.Κ.)
  2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. [υποχρεωτικό].
  4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα (εάν υπάρχει) Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι το 1, 2, και 3.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας  Κων/πόλεως 62 την Αίτηση τους μαζί με τα υποχρεωτικά  δικαιολογητικά τους έως και 14-9-2018.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Γραμματεία του ΙΕΚ  από 08:00-14:00 καθημερινά και στα τηλέφωνα 2552024840 & 2552023307.

Σημειώνεται ότι για τους ήδη υπάρχοντες εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. η κάρτα ανεργίας δεν ακυρώνεται υπό κάποιες προϋποθέσεις.