Βόρειο Σέλας ορατό στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρρες και Θεσσαλονική

Λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας καταγράφηκε αυτό το εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο (παρατηρήθηκε Βόρειο Σέλας σε χαμηλό γεωγραφικό πλάτος) στην Βουλγαρία, Ιταλία αλλά και στην Βόρειο Ελλάδα.

Η επιστημονική εξήγηση για το σπάνιο φυσικό φαινόμενο:
“Ο δείκτης Dst με τον οποίο ταξινομούμε την ένταση των καταιγίδων, έπεσε στα -165nT στις 10μμ Ελλάδας. Σέλας σε τόσο χαμηλό πλάτος εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια ισχυρών μαγνητικών καταιγίδων. Το σέλας δεν έχει σχέση με ηλιακές καταιγίδες, είναι φαινόμενο “εσωτερικό” της γήινης μαγνητόσφαιρας και οφείλεται στην πρόσκρουση μαγνητοσφαιρικών ηλεκτρονίων στην ατμόσφαιρα.
Στην πραγματικότητα, το σέλας δεν φτάνει ποτέ πάνω από τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα. Το κόκκινο σέλας που βλέπουμε στα πλάτη μας είναι το ανώτατο τμήμα του σέλαος, που μπορούμε και βλέπουμε λόγω της καμπυλότητας της Γης (που ΔΕΝ είναι επίπεδη …) κοιτάζοντας προς τα βόρεια. Τα έντονα αυτά κόκκινα (άλικα) φωτόνια εκπέμπονται από διεγερμένο ατομικό οξυγόνο (που έχει “χτυπηθεί” από ηλεκτρόνια) κατά τη μετάβασή του από τη χαμηλότερη διεγερμένη ηλεκτρονική κατάσταση O(1D) στην ατομική θεμελιώδη κατάσταση O(3P2). Το κόκκινο σέλας εμφανίζεται (μόνο) σε μεγάλο ύψος, και γι’ αυτό είναι ορατό από μακριά.
Γιατί όμως το κόκκινο σέλας εμφανίζεται μόνο σε μεγάλο ύψος;

Διότι η μετασταθής κατάσταση O(1D) έχει “διάρκεια ζωής” 107 δευτερόλεπτα, που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και σε χαμηλότερα ύψη όπου η ατμόσφαιρα είναι πυκνότερη, τα διεγερμένα άτομα οξυγόνου αποδιεγείρονται λόγω των (συχνών λόγω μεγάλης πυκνότητας) κρούσεων με άλλα άτομα, πριν προλάβουν, στο τέλος των 107 δευτερολέπτων, να εκπέμψουν τα – κόκκινα – φωτόνια. Ενώ σε μεγάλο ύψος, όπου οι κρούσεις είναι σπάνιες, επειδή η ατμόσφαιρα είναι αραιή, τα διεγερμένα άτομα οξυγόνου φτάνουν “αλώβητα” στο τέλος του χρόνου διέγερσης και εκπέμπουν το φανταστικό κόκκινο χρώμα.

φωτο: Maria Mihaylova / Vesselin Ivanov