Τοποθέτηση ψυχολόγων σε Δημοτικά Σχολεία του Έβρου

Μετά από τα Επαγγελματικά λύκεια, οι ψυχολόγοι μπαίνουν και στα δημοτικά σχολεία, μέσα από πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Συνολικά προσλαμβάνονται 258 άτομα τα οποία θα καλύπτουν ομάδες σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Στον Έβρο, ψυχολόγοι θα αναλάβουν υπηρεσία σε 15 σχολεία του νομού Έβρου, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Ορεστιάδα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντα του ο κάθε ψυχολόγος , σε κάθε μια από τις πέντε σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.

Ο ψυχολόγος υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας της αρμοδιότητας του, όπου περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.

Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς στο σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του και δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (εφημερίες, αναπληρώσεις κ.ά.)

 

Τα σχολεία του Έβρου όπου θα τοποθετηθεί ψυχολόγος είναι:

11ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

1ο 12/θ πειραματικό δημοτικό σχολείο (ενταγμένο στο πανεπιστήμιο) Αλεξανδρούπολης

2ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

5ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

6ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

4ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

7ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

Δημοτικό σχολείο Νέας Χηλής

2ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας

3ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας

6ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας -Ευγενίδειο

1ο δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου

3ο δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου

4ο δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου

5ο δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου