Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης ζητά εθελοντές

Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστεινο της Αλεξανδρούπολης έχει  ανάγκη τη συμβολή των εθελοντών.

Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, το Παιδικό Χωριό χρειάζεται εθελοντές των παρακάτω ειδικοτήτων ή άτομα με καλή γνώση :

– Γλώσσα / Μαθηματικά Δημοτικού

– Φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου / Λυκείου

– Μαθηματικά Γυμνασίου

–  Αγγλικά

Όποιος θέλει να γίνει εθελοντής μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: 25510 51890