Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με τηλεδιάσκεψη στις 20:00 η ώρα.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο, τον Δήμαρχο και ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Βύσσας σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2021-2022. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση χώρων του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση χώρων του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης