Την Τετάρτη 5/4 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτείχου

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1«Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην υπαγωγή των ΔΕΥΑ στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, (πρώην Ρ.Α.Ε.)»κ. Τσιλίκας
2 «Έγκριση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΟΔΓΕ, εκτάσεως 70.562,00μ2 στην εκτός σχεδίου περιοχή του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1933 Ν. ΕΒΡΟΥ, του Δήμου Διδυμοτείχου.κ. Ζαρκάδης
3Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της  Μελέτης  “ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ” του Δήμου Διδυμοτείχου (ανάδοχος Παπαντωνίου Γεώργιος)κ. Ζαρκάδης
4Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της  Μελέτης  “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ” του Δήμου Διδυμοτείχου (ανάδοχος Γ. Δελλούδης & ΣΙΑ Ε.Ε. – Παπαντωνίου Γεώργιος)κ. Ζαρκάδης
5Επί αιτήσεων των Αθλητικών Συλλόγων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσηςκ. Τσιμπανλιώτης   
6Επί αιτήσεων των Πολιτιστικών Συλλόγων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσηςκ. Τσιμπανλιώτης   
7«Επαναδημοπράτηση μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ελαφοχωρίου»κ. Τσιμπανλιώτης   
8«Επαναδημοπράτηση μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δόξας»κ. Τσιμπανλιώτης