Την επίλυση ασφαλιστικής εκκρεμότητας για στελέχη της Αστυνομίας που υπηρετούν στον FRONTEX ζητά ο Αναστάσιος Δημοσχάκης

Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου & Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης την οποία συνυπέγραψαν ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Εμμανουήλ Κόνσολας & ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας.
Στο επίκεντρο της Ερώτησης βρίσκεται το ασφαλιστικό/υπηρεσιακό ζήτημα εκατόν πενήντα (150) περίπου Αστυνομικών- Στελεχών όλων των βαθμών που υπηρετούν στον FRONTEX καθώς και σε άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Τα προαναφερόμενα στελέχη ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας εξασφαλίσει νόμιμα πενταετή (5) άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετώντας φυσικά για το εν λόγω χρονικό διάστημα στους εν λόγω Οργανισμούς.
Στην Ερώτηση υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα στελέχη επιλέγονται κατόπιν απαιτητικών δοκιμασιών Ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών, αποτελούν τους άξιους εκπροσώπους της Χώρας μας στο εξωτερικό ενώ παράλληλα λαμβάνουν την πλέον σύγχρονη κι επίκαιρη εκπαίδευση, η οποία αποτελεί σημαντικό πλούτο για την Χώρας μας όταν αυτοί επιστρέψουν.

Οι εν λόγω αστυνομικοί, ακολουθώντας πιστά τις νομικές επιταγές, μετά την λήψη της μακράς αδείας τους και αφού υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του Ν.1599/1986 για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών, απευθύνθηκαν ατομικά στους αρμόδιους φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισής τους προκειμένου να διευκρινιστούν τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν.

Ωστόσο, ο Ε.Φ.Κ.Α (Γενική Δ/νση εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα) ο οποίος είναι ο φορέας Κύριας Ασφάλισής τους, από 16-6-2020 δεν έχει καθορίσει την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία καταβολής εισφορών.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να ζημιώνονται βαθμολογικά και οικονομικά, καθώς δεν τους αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας τους με αποτέλεσμα να στερούνται των δικαιούμενων υπηρεσιακών προαγωγών χωρίς υπαιτιότητα.

Οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς αν υπάρχει σχεδιασμός των Υπουργείων για να εξασφαλιστεί ένας τρόπος αποδοτικής συνεννόησης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α./Γενική Δ/νση Εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να οριστεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής εισφορών των αστυνομικών.