Θετικό το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων συνοριακού σταθμού Καστανεών

Με ομόφωνη απόφαση γνωμοδότησε θετικά το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας για την πρόταση μετεγκατάστασης του συνοριακού σταθμού Καστανέων, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, το δημοτικό συμβούλιο είναι ένα από τα τρία μέρη, μαζί με τις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές, που κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν επί της πρότασης, η οποία υποβλήθηκε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τελωνείου Καστανεών, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ίδια, να «ανοίξει» το θέμα για την κτιριακή αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού, κρίνοντας πως οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού τελωνείου.

Το επόμενο βήμα, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα είναι η σύνταξη τεχνικής μελέτης που θα καταδεικνύει την ακαταλληλότητα των υφιστάμενων υποδομών και η υποβολή φακέλου στο αρμόδιο υπουργείο, για την αναζήτηση χρηματοδότησης που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση της πρότασης.