Βιοαπόβλητα – κομποστοποίηση: 4,8 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση οικιακής κομποστοποίησης, την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 14.6i.26.2-4.2 του Επιχειρησιακού «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της […]