Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου: «Να χορηγηθούν επιτέλους τίτλοι κυριότητας για τα αγροκτήματα που διανεμήθηκαν στους ακτήμονες αγρότες του βορείου Έβρου πριν 30 χρόνια»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένες τις ανησυχίες των αγροτών του Βορείου Έβρου καθώς βλέπουν τα αγροκτήματα που τους διανεμήθηκαν ως ακτήμονες πριν το 1993 και τα καλλιεργούσαν 30 χρόνια, αντί να τους δοθούν επιτέλους τίτλοι κυριότητας, για να τα αξιοποιήσουν όπως αυτοί νομίζουν, τώρα με την διαδικασία του κτηματολογίου καταγράφονται […]