Οκτώ θέσεις εργασίας στις Υπηρεσίες Ασύλου στον Έβρο

Από τις 25 Νοεμβρίους έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις   Από τις 220 συνολικά θέσεις στην υπηρεσία Ασύλου για τον νομό Έβρου προβλέπονται 8 συνολικά με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης:  5 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ […]