Η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ εφιστά την προσοχή για την καταλληλόλητα των σαρακοστιανών τροφίμων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενόψει της περιόδου της σαρακοστής, συστήνει στους καταναλωτές  να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας για τα τρόφιμα που θα αγοράσουν: