Σύσταση Ιατρείου Post Covid στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

Εδώ και λίγες ημέρες έχει συσταθεί στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, ιατρείο παρακολούθησης ασθενών που έχουν νοσήσει από COVID-19 και απαιτήθηκε η εισαγωγή στο νοσοκομείο και ιδίως αν απαιτήθηκε η διασωλήνωση τους. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν συμπτώματα από διαφορά όργανα η συστήματα του οργανισμού. Αυτά τα συμπτώματα λοιπόν θα παρακολουθούνται σε […]