Τέσσερις οι ειδικότητες στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ Νέας Ορεστιάδας – Άρχισαν οι εγγραφές –

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ορεστιάδας ανακοινώνεται ότι έχουν εγκριθεί και θα λειτουργήσουν τέσσερις (4) ειδικότητες κατά το σχολικό έτος 2020-21 οι οποίες είναι οι εξής: