Ένταξη νέων έργων στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Δήμους του Έβρου

Στο Δήμο Ορεστιάδας Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης με τίτλο: ”Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” συνολικού προϋπολογισμού 191.580,00 ευρώ