31 μόνιμες θέσεις στο ΚΥΤ Φυλάκιο- Μέχρι τις 28 Μαρτίου οι αιτήσεις

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2022 διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όσον αφορά το ΚΥΤ Φυλακίου, υπενθυμίζεται ότι θα προσληφθούν 28 άτομα με κριτήριο εντοπιότητας συν 3 άτομα ειδικών κοινωνικών κριτηρίων […]