Τροποποιήθηκαν οι όροι για την καταβολή του 12% από τις παραμεθόριες επιχειρήσεις

Ένα νέο δεδομένο προσέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο που αφορά το λεγόμενο «12%» καθώς με νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 16/10 απαλείφθηκε η προϋπόθεση που όριζε ότι οι προς συμψηφισμό απαιτήσεις θα έπρεπε να είναι ελεύθερες κατασχέσεων ή/και εκχωρήσεων.