Επίδομα Λουτροθεραπείας 150 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί επίδομα λουτροθεραπείας ύψους 150 ευρώ στους ασφαλισμένους του, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωση του. Το επίδομα του ΕΟΠΥΥ αφορά την λουτρική περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου του 2019.