Πρόταση προς τη Διακομματική για τη Θράκη, που αφορά το Δήμο Ορεστιάδας της Δημοτικής Παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας είναι να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ώστε να καλύψει το χαμένο ΑΕΠ της δεκαετούς κρίσης. Χρειάζεται επομένως αυξημένη προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε το κενό και προτείνει την κατάρτιση και την άμεση εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), […]