Κτηματολόγιο: Δεύτερη ευκαιρία στον Έβρο και 34 ακόμη περιοχές

Αλλαγές στο Κτηματολόγιο φέρνει το 2024  για τους ιδιοκτήτες όπως ενεργοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου από τις 2 Ιανουαρίου, καμία άλλη παράταση πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2024 για την κτηματογράφηση και στον πάγο τουλάχιστον μέχρι την ίδια ημερομηνία τα κλιμακωτά πρόστιμα. Στόχος είναι στο τέλος του 2025 να έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο και για αυτό το λόγο ο Φορέας […]