Διευκρινήσεις για τη διάθεση χύμα τσίπουρου από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ενημερώνει τους καταναλωτές και επαγγελματίες της περιοχής, ότι σύμφωνα με την ΥΑ 91354/2017 (άρθρο 75, παρ. 3, ειδ.γ) και το υπ’ αριθμ. 5648/20-01-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΔΑ: 9ΡΤΑ46ΜΤΛΡ-ΛΡΞ):